Gradueringspensum

Graduering er en prøve, hvor man skal vise, om man er dygtig nok til at få det næste bælte. Der skal gå mindst 3 måneder mellem hver graduering, og det er et krav, at man har lært sit nye pensum, samt at man er indstillet af sin instruktør. Instruktøren indstiller kun eleven, hvis han eller hun mener, at eleven er dygtig nok til at kunne bestå.

 

Følgende krav skal minimum opfyldes for at blive indstillet til graduering:

  • Opdeling: Bælterne er delt op i voksne og børnebælter, så børnene får flere og lidt mindre krævende gradueringer.
  • Antal træninger: Udover at der naturligvis skal trænes intensivt i månederne op til selve gradueringen, skal man have det fornødne antal træninger.
  • Fysisk krav: Elleven skal kunne gennemføre en fysisktest ved at lave et vist antal armbøjninger, mavebøjninger rygbøjning og andre taekwondo relateret styrkeformer.
  • Kunnen og mentaleindstilling: Din instruktør skal kunne sige god for dig, dvs. at du er dygtig nok til, at han/hun personligt kan stå ved, at du kan bestå gradueringen. Desuden skal din træner også kunne stå ved din træningsindstilling og opførsel under træningen.
  • Kontingent: Man må ikke være i kontingent restance både til klubben og Dansk Taekwondo forbund.

 

Bæltegrader

At få det sorte bælte kræver flere års træning, men typisk har man trænet 3-5 år inden dette opnås. I Taekwondo skal du først igennem 10 bælteprøver, før du kan gå op til din første sortbælteprøve. Man skelner mellem kup-grader og dan-grader.

Kup-graderne er elev-graderne. Der er ialt 10 kupgrader, som starter bagfra med 10. kup til og med 1. kup. Dan-graderne kaldes også af nogle for mester-graderne. De er alle sorte, og af dem er der også 10. Disse starter med 1. dan og jo højere graduereret man er, stiger man i dan-graderne. 10. dan er således den højst opnåelige grad man kan få, og der er kun ganske få i hele verden, der har 10. dan.

Hvis man opnår sort bælte inden man er fyldt 15 år, anvendes et særligt bælte og graden kaldes Poom. Kravene til de enkelte bælteprøver er fastsat af Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med World Taekwondo Federation i Korea.

 

Taekwondo er en af de mest alsidige og børnevenlige idrætsgrene i Danmark, derfor har man mon bælte systemet. For at træne på et Mon bælte hold skal man være mellem 5-9 år. Bælterne adskiller sig fra de normale kup- og danbælter, ved at de ikke har fyldt hele bælte ud med farve. Eleverne følger et specielt pensum, som er målrettet mod deres aldersgruppe. Når eleven har opnået det sorte mon-bælte, kan han/hun få konverteret dette til et normalt gult kup-bælte (9. kup).

Hvordan bindes et bælte

Kup pensum

Herunder gengives pensum for Amager Taekwondo klub. Udover pensum fra DTaF, er der nogle supplerende tekniker i Amager Taekwondo klubs pensum.

Håndteknik


Hansonnal eolgul biteureomakki
Eolgul bakatmakki
Batangson momtongmakki
Vride blokering med enkelt knivhånd
Udadgående blokering i høj sektion
Håndrods blokering i midter sektion

 

Benteknik


Twieo-chagi
Goolleo-chagi
Ieo seokeo-chagi
Momdollyo-chagi
Hooryo-chagi
                                           Flyvende spark m. forreste ben
                                           Trampe spark
                                           Samme som Ieo-chagi, men forskellige spark
                                           Dreje kroppen spark
                                           Sving spark

 

Selvforsvar/kamp


Han bon kireugi (Et skridts kamp) 11 stk.Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales “sah” bon kireugi 9 stk.

Kireugi - 3x2 min.
Der lægges vægt på : Rigtige blokeringer, kraftfulde men kontrollerede teknikker
Hosinsul (selvforsvar) - frigørelse fra halsgreb (kvælertag)

 

Taegeuk


Taegeuk Oh Jang

 

Teori


Apchook-moa-seogi
Anchong-seogi
Balkeut
Dwikoomchi
Mom
Jodul
Yook
Dommerreglement
                 Tæer samle stand
                 Hvilestand (fødderne indad)
                 Tåspidser
                 Hæl
                 Krop
                 Otte (8)
                 Sjette (6.)
                 ”Start en kamp” (se bilag 6)

 

Bilag 6


Dommerreglement (procedurer ved start af kampe)

Placering ved start

1. Dommerne skal indtage deres pladser.
2. Kamplederen skal stå på den afmærkede plads.
3. Hjørnedommerne skal sidde på deres pladser med front mod kamplederen, samt kæmperne.
4. Kæmperne skal stå på deres afmærkede pladser med front mod hinanden.
5. Sekundanterne skal indtage deres pladser (1 pr. kæmper).
6. Dommerne skal sikre sig, at læge og samaritterne er tilstede.


Handlingsforløb ved start
1. Kæmperne skal have front mod hinanden, og på kamplederens kommando "charyeot" skal kæmperne indtage klar stand og ved "kyeong-ne" foretage et stående buk.
2. Kamplederen skal begynde kampen ved kommandoen "joonbi" (klar) og "Shijak" (begynd).


Under kampen
1. Afbrydes kampen, skal dette ske med kommandoen "kalyeo". Ved genopstart bruges kommandoen "gye-sok".
2. Afbrydes kampen, og tiden ønskes stoppet, sker dette ved at bruge kommandoen "shi-gan". Kampen startes igen ved kommandoen "gye-sok". I tilfælde af skade på kæmper hvor der gives 1 min, bruges kommandoen ”kye-shi”
3. Ved afslutning af en omgang bruges kommandoen "keuman". Selvom kamplederen ikke har erklæret ”keu-man” er kampen slut når den fastsatte tid er udløbet.
4. Opstart efter "kalyeo" kan ske på hvilket som helst sted på kamp¬pladsen.


Afslutning af kampen
1. Efter afslutning af sidste runde, skal kæmperne stå på deres respektive pladser, med front mod hinanden og på kamplederens kommando "Charyeot-Kyeong-Ne" foretage et stående buk og derefter vente i klar stand på kamplederens afgørelse af kampen.
2. Kamplederen annoncerer vinderen på baggrund af hjørnedommernes tildeling af point. Dette sker ved af løfte sin arm til vinderens side og annoncere enten "hong/chong"-"song" (vinder).
3. Kamplederen trækker sig nu tilbage.

 

Pensum > Gradueringspensum / Taekwondo historie / Hwarang