Gradueringspensum

Graduering er en prøve, hvor man skal vise, om man er dygtig nok til at få det næste bælte. Der skal gå mindst 3 måneder mellem hver graduering, og det er et krav, at man har lært sit nye pensum, samt at man er indstillet af sin instruktør. Instruktøren indstiller kun eleven, hvis han eller hun mener, at eleven er dygtig nok til at kunne bestå.

 

Følgende krav skal minimum opfyldes for at blive indstillet til graduering:

  • Opdeling: Bælterne er delt op i voksne og børnebælter, så børnene får flere og lidt mindre krævende gradueringer.
  • Antal træninger: Udover at der naturligvis skal trænes intensivt i månederne op til selve gradueringen, skal man have det fornødne antal træninger.
  • Fysisk krav: Elleven skal kunne gennemføre en fysisktest ved at lave et vist antal armbøjninger, mavebøjninger rygbøjning og andre taekwondo relateret styrkeformer.
  • Kunnen og mentaleindstilling: Din instruktør skal kunne sige god for dig, dvs. at du er dygtig nok til, at han/hun personligt kan stå ved, at du kan bestå gradueringen. Desuden skal din træner også kunne stå ved din træningsindstilling og opførsel under træningen.
  • Kontingent: Man må ikke være i kontingent restance både til klubben og Dansk Taekwondo forbund.

 

Bæltegrader

At få det sorte bælte kræver flere års træning, men typisk har man trænet 3-5 år inden dette opnås. I Taekwondo skal du først igennem 10 bælteprøver, før du kan gå op til din første sortbælteprøve. Man skelner mellem kup-grader og dan-grader.

Kup-graderne er elev-graderne. Der er ialt 10 kupgrader, som starter bagfra med 10. kup til og med 1. kup. Dan-graderne kaldes også af nogle for mester-graderne. De er alle sorte, og af dem er der også 10. Disse starter med 1. dan og jo højere graduereret man er, stiger man i dan-graderne. 10. dan er således den højst opnåelige grad man kan få, og der er kun ganske få i hele verden, der har 10. dan.

Hvis man opnår sort bælte inden man er fyldt 15 år, anvendes et særligt bælte og graden kaldes Poom. Kravene til de enkelte bælteprøver er fastsat af Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med World Taekwondo Federation i Korea.

 

Taekwondo er en af de mest alsidige og børnevenlige idrætsgrene i Danmark, derfor har man mon bælte systemet. For at træne på et Mon bælte hold skal man være mellem 5-9 år. Bælterne adskiller sig fra de normale kup- og danbælter, ved at de ikke har fyldt hele bælte ud med farve. Eleverne følger et specielt pensum, som er målrettet mod deres aldersgruppe. Når eleven har opnået det sorte mon-bælte, kan han/hun få konverteret dette til et normalt gult kup-bælte (9. kup).

Hvordan bindes et bælte

Kup pensum

Herunder gengives pensum for Amager Taekwondo klub. Udover pensum fra DTaF, er der nogle supplerende tekniker i Amager Taekwondo klubs pensum.

Stand


Moa-seogi
Dwichook-moa-seogi
Naranhi-seogi
Joochoom-seogi
Apkoobi
Apseogi
Gibon-joonbi-seogi
Samlet fødder stand
Stand med samlede hæle (hilsestand)
Parallel stand
Hestestand
Lang stand
Kort stand
Klarstand ved grundteknik

 

Håndteknik


Arae hechyomakki
Arae-makki
Momtongmakki
Momtong anmakki
Eolgulmakki
Eolgul jireugi
Momtong jireugi
Arae jireugi 
Lav sektion “adskille” blokering
Lav sektion blokering
Midter sektion blokering
Midter sektion blokering (modsat arm / ben)
Høj sektion blokering
Slag høj sektion
Slag midter sektion
Slag lav sektion

 

Benteknik


Naeryo-chagi
Bakat-chagi
An-chagi
Ap-chagi
Nedadgående spark
Udadgående spark
Indadgående spark
Front spark

 

Teori


Jumeok
Jireugi
Chagi
Ap
An
Bakat
Arae
Momtong
Eolgul
Charyeo
Kyeongne
Joonbi
Keuman
Dirro dorra
Zuu
Do bok
Do jang
Toga-nim
Kyosa-nim
Sabum-nim
Kukki jedeharjo kyeongne
Nødværgeretten § 13
Hvad betyder Taekwondo 
Knyttet hånd
Slag fra hoften m. knyttet hånd
Spark
Front
Inderside/indadgående
Yderside/udadgående
Lav sektion
Midter sektion
Høj sektion
Indtag hilsestand
Hils (buk)
Indtag klarstand
Stop og indtag startposition
180 graders vending
Hvil/slap af
Taekwondo dragt
Taekwondo træningssal
Træner under 1. dan
Træner 1-3 dan
Træner 4. dan og mere
Hilsen til flag
Se bilag 1
Se bilag 2

 

Bilag 1


Nødværgeretten § 13:

§ 13 stk.1 :
“Handlinger foretaget i nødværge er straffri forsåvidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig”.


§ 13 stk.2 :
“Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse”.

 

Bilag 2


Hvad betyder Taekwondo?

Tae betyder: Fod (springe eller sparke)
Kwon betyder: Næve/hånd (slag eller stød)
Do betyder: System/filosofisk vej (livets vej)
I daglig tale: “Fod-spark-næve-systemet”

Pensum > Gradueringspensum / Taekwondo historie / Hwarang