Nyheder

Seneste nyt fra Hwarang Taekwondo Amager

Kære medlemmer,

 

Vi byder jer velkommen til årets ordinære generalforsamling, som vil blive afviklet mandag den 27. maj 2013, kl 18.30 i lokale 3 på 3. sal i hovedbygningen - Kofoeds Skole, Nyrnbergade 1, 2300 København S.

 

Er der forslag skal disse være bestyrelsen i hænde senest fem dage før generalforsamlingen.

 

For at kunne stemme skal man være medlem af klubben og må ikke være i kontingent restance. For at være valgbar til bestyrelsen foreskriver vedtægterne at man skal have minimum 7. kup, være myndig, have minimum 18 måneders medlemsskab af klubben.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen