Nyheder

Seneste nyt fra Hwarang Taekwondo Amager

I Amager Taekwondo klub dyrker børnene taekwondo 2-4 gange om ugen og der ønskes fra klubbens side at tilbyde lektiehjælp i forbindelse med træningen. Derfor er lektiecaféen opstået i et samarbejde mellem Amager Taekwondo Klub, Kofoeds Skole og Red Barnet Ungdom.

 

 

Formål med lektiecaféen Learn2Win
Aktiviteterne vil primært være hjælp til lektierne og taekwondopensum men kan herudover spænde vidt fra dialog om muligheder for uddannelse og job, hjælp til udformning af praktik- eller fritidsjob-ansøgninger, debat om relevante emner for børnene såsom mobning, kulturelle forskelle, sociale forhold eller andre aktiviteter, brugerne udviser behov eller interesse for.

  • At styrke børnenes sociale og faglige kompetencer
  • Samvær med unge og engagerede frivillige rollemodeller
  • Leg på tværs af kultur og etnicitet

 

Hvem er målgruppen

  • Børn i alderen 6-17 år der dyrker taekwondo i Amager Taekwondo Klub
  • Andre børn er også velkomne

 

Hvornår og hvor

  • Starter første gang tirsdag den 28. august 2012
  • Åbningstiden er hver tirsdag kl. 16.00-18.00 
  • Mulitihallen, Jenagade 21, 1. sal,  2300 København S 

 

Vi har brug for frivillige lektiehjælpere
Har du lyst til at hjælpe, eller kender du måske nogen, der kan afse nogle timer som frivillig lektiehjælper? Så vil vi blive meget glade. Skriv en mail til info@amagertkd.dk

 

Hvem er vi 

Amager Taekwondo Klub
Amager Taekwondo Klub er en frivillig idrætsforening med primære aktiviteter rettet imod det sociale breddearbejde. Klubben blev etableret i 2010 og består i dag af frivillige voksne rollemodeller, klubledere, trænere og hovedsagligt børn i alderen 5-17 år. Klubben tilbyder ca. 3-4 timers taekwondo aktiviteter to gange ugentlig samt i weekenderne.

www.amagertkd.dk

 

Kofoeds Skole
Kofoeds Skole hjælper arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Det har Kofoeds Skole gjort siden 1928, hvor kordegn Hans Christian Kofoed grundlagde Kofoeds Skole i København.

Kofoeds Skole er en skole, fordi det er et sted, hvor man lærer. Alle, der kommer på Kofoeds Skole, er derfor elever. Skolens grundlag er folkeligt og kristent. Kernen i alt skolens arbejde er en dyb respekt for det enkelte menneske. Kofoeds Skole tror på, at alle har lige værd og ret i samfundet.

www.kofoedsskole.dk

 

Red Barnet Ungdom
Red Barnet Ungdom er en ungdomsorganisation, der arbejder for børns rettigheder, som beskrevet i FN's konvention om Barnets Rettigheder fra 1989 - populært kaldet Børnekonventionen. Projektet understøtter Red Barnet Ungdoms arbejde med at sætte fokus på børns rettigheder.

www.redbarnetungdom.dk